"ДА ХВАНЕШ ГОРАТА": Семейство зибра българско село пред Холандия