Игри на волята: България (03.11.2022) - част 1: Ще видим ли истинска мъжка коалиция при Безстрашни?