Парите за здраве: Представят доклад на СЗО за финансова защита в България