Туристи твърдят, че плащат такса, за да стигнат до морето на „Русалка”