Игри на волята: България (06.09.2020) - част 6: Първа нощ на открито за трите племена