ТЕЦ "Марица" 3 може отново да започне работа, ако изпълни предписанията на РИОСВ