ДО ВТОРО НАРЕЖДАНЕ: Стадото на баба Дора остана единственото в Шарково