Министърът на икономиката: Лимитът на безлихвените кредити ще бъде увеличен