Президентът атакува част от държавния бюджет пред КС