Сон откри сметката на \"шпорите\" под ръководството на Моу