Внимателен прочит на банковата действителност с журналиста Петър Илиев - ДикOFF (28.06.2014г.)