Остава бедственото положение в части от Южна България