Сачева: Стараем се помощта да обхване всички, разглеждаме различни комбинации