ИЗМАМИ „НА ЗЕЛЕНО” ПО МОРЕТО: Десетки ужилени с апартаменти под възбрана