ТРАДИЦИЯТА ОЖИВЯВА: Фолклорни мотиви - модерни повече от всякога