Предлагат доброволно изпълнение на задълженията вместо дело при ЧСИ