Зрелостниците се явяват на втора задължителна матура