Тревогите за работното място и състоянието на икономиката се задълбочават