Цената на топлото: Какво показват изравнителните сметки?