Комитова и Петков: Не развиваме малкия и среден бизнес, няма и конкуренция