Подпорната стена на плаж „Алепу” може да не бъде съборена, а просто зарита