Откриха кинжал и кана от Бронзовата епоха в гробна могила край Приморско