Продължава търсенето на момичето, изчезнало в морето край Варна