Остава ли страната без пътна поддръжка в следващите 6 месеца?