Предлагат помощта за 1 и 8 клас да е за всички деца