ПРОВЕРКИ ПО МОРЕТО: 4-звезден хотел няма сифони в банята