ИСТОРИЧЕСКИ МОМЕНТ: Край на спасителната програма за Гърция