EXIT POLL: Шест партии влизат в следващия парламент