Пред какви икономически заплахи е изправена България?