Удължаването на бюджета: Очакват се спорове за минималната работна заплата