Още мъртва риба изплува от река Марица край Стамболийски