НОВИ ПРАВИЛА: Учителите ще доказват всяка година, че са психически здрави