Георги Софкин - шестият участник във VIP Brother 2016