Звено в Световната банка ще финансира проекти в Украйна