Мюфтийството: Турция отпуска по 3 милиона годишно за наши училища