Патрули следят за паспорт, микрочип и почистване след домашните любимци