Предложението за системата „Бонус-малус” вече е на сайта на КФН