„ТЕМАТА НА NOVA”: "От народа за народа" (06.09.2020)