Първият пътник, слязъл от автобуса: Всички хора викаха за помощ