СЪДЪТ 2019: Нов главен прокурор, редица оставки и знакови екстрадиции