Властите очакват огромна приливна вълна от урагана "Флорънс"