Държавата обмисля връщането на малките ученици в клас