Ново огнище на коронавирус социална институция във Видин