Чипове в мозъка - Проектът одобрен! - „На кафе” (29.05.2023)