Икономика в условия на пандемия: Заплахите и щетите за българския бизнес