Транспортират паметника на Самуил към "Света София"