Камата: Не мога да си позволя лукса да задавам неудобни въпроси