Номинацията на Ирина Бокова – с безусловна депутатска подкрепа