Ученички играят кючек в клас, учителки им ръкопляскат