Налагат рестрикции за отдаването на имоти под наем